Το σχολείο μας

There are no translations available.

Το σχολείο ιδρύθηκε το έτος 1986 με το προεδρικό διάταγμα  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 146/30-9-1986 Τεύχος Α'.

Αρχικά λειτουργούσε ως 6/Θέσιο και συστεγαζόταν με το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης για μία μόνο χρονιά. Στη συνέχεια το σχολικό έτος 1987-88, το σχολείο μεταφέρθηκε και στεγάστηκε στο νεόδμητο κτήριο όπου στεγάζεται έως και σήμερα. Είχε στη δύναμή του τότε 170 μαθητές. Κατά το σχολικό έτος 1992-93, το σχολείο προάχθηκε σε 7/θέσιο και οι μαθητές του ανέρχονταν σε 202.

Σταδιακά αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών και κατά συνέπεια των τμημάτων, και κατά το σχολικό έτος 1999-2000 λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα με 252 μαθητές και για πρώτη φορά λειτουργεί τμήμα διευρυμένου ωραρίου.

Σήμερα ανήκει στα 800 ολοήμερα σχολεία διευρυμένου ωραρίου και ο μαθητικός πληθυσμός ανέρχεται στους 291. Λειτουργεί επίσης τμήμα υποδοχής, τμήμα ένταξης και τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Copyright © 2010-2011 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Designed and hosted by CompuLaw computers & peripherals.