Οι μαθητές του ΣΤ1 ασχολήθηκαν με την διατροφή των αρχαίων Ελλήνων στην αρχαιότητα

Εργασία 1 

Εργασία 2 

Εργασία 3 

Εργασία 4 

Copyright © 2010-2011 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Designed and hosted by CompuLaw computers & peripherals.