There are no translations available.

Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» αποσκοπούν στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους μαθητές-τριες, προκειμένου να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις σχολικές γνώσεις και ικανότητές τους και να ανταποκρίνονται ευχερέστερασε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Επίσης έχουν ως γενικό στόχο:

  • Την καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους/στις μαθητές-τριες
  • Τον μετασχηματισμό του σχολικού κλίματος προς την κατεύθυνση βιωματικήςμάθησης, συνεργατικών πρακτικών, εύρεσης λύσεων για τα προβλήματα της σχολικής κοινότητας
  • Την δημιουργία πλαισίου εκπαιδευτικού προγραμματισμού, εντός ωρολογίουΠρογράμματος, μέσω σχεδίων δράσης

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 302 μαθητές και μαθήτριες που αποτελούν τα 16 τμήματα, με αντίστοιχο αριθμό σχεδίων δράσης, της σχολικής μονάδας και  28 εκπαιδευτικοί.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο εμπνέεται από αυτή την εκπαιδευτική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στις ατομικές ανάγκες των μαθητών , τον ρόλο της ατομικής εμπειρίας , την ανάγκη για την ανάπτυξη της επίγνωσης, του κριτικής ενδοσκόπησης , της κριτικής σκέψης, των μαθησιακών στρατηγικών και όλων εκείνων των ποιοτήτων και δεξιοτήτων που θεωρούνται σήμερα σημαντικές για την ολόπλευρη ανάπτυξη των αυριανών ενεργών πολιτών που θα κληθούν να δράσουν με όρους σεβασμού και ισότητας σε οικεία ή  διαφέροντα πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα.

ΑΡΧΕΣ

Οι βασικές αρχές που οδηγούν στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στόχων που θέτει το Σχολείο είναι:

Α. Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα αυτό που επιθυμούν και χρειάζονται να μάθουν.

Β. Το να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» είναι πιο σημαντικό από την συσσώρευση γνώσης.

Γ. Η αυτoαξιολόγηση είναι ο πιο σημαντικός τρόπος αξιολόγησης που στοχεύει στην εσωτερική ανάπτυξη και στον αυτοέλεγχο.

Δ. Τα συναισθήματα είναι τόσο σημαντικά όσο είναι τα γεγονότα και τα επιστημονικά δεδομένα.

Ε. Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα σε φιλικό περιβάλλον.

ΟΡΑΜΑ – ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 14ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Το όραμα του σχολείου μας είναι να μπορεί να παρέχει στους μαθητές του την βάση για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη  μέσω της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας υπογραμμίζοντας την ανάγκη και την υποχρέωση τους να πράττουν ως κοινωνικά όντα που προστατεύουν και σέβονται τον εαυτό τους, το περιβάλλον τους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία.

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

ως προς τον 1ο θεματικό κύκλο

Ζω καλύτερα- Ευ ζην

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Η επιλογή του θέματος έγινε βάσει της γνώσης ότι στις Η.Π.Α αλλά και στην Ελλάδα η επίπτωση της παιδικής παχυσαρκίας έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία σαράντα έτη. Το 16,5% των παιδιών είναι παχύσαρκα και το 15% υπέρβαρα. Η αύξηση της είναι ιδιαίτερα ανησυχητική καθώς αυξάνεται συνεχώς η διάγνωση νόσων που σχετίζονται με την παχυσαρκία στον παιδικό πληθυσμό. (https//www.hygeia.gr/paidiki-paxysarkia-ta-sygxrona-dedomena/)

Σύνδεση με το όραμα και τους στόχους ως προς τον σεβασμό του εαυτού μου και του περιβάλλοντος μου.

ως προς τον 2ο θεματικό κύκλο

Φροντίζω το Περιβάλλον

ΘΕΜΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ.

Η επιλογή του θέματος έγινε βάσει της γνώσης ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των καταστροφών που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα σχεδόν διπλασιάστηκε και έφτασε τις 6.681 έναντι 3.656 που ήταν από το 1980 έως το 1999. Τα στοιχεία προέρχονται από έκθεση του Ο.Η.Ε. ενόψει της Διεθνούς Μέρας Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών , στις 13 Οκτωβρίου. Κόστισαν τη ζωή σε 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους και επηρέασαν άλλα 4,2 δισεκατομμύρια. (https://www.cred.be/)

Σύνδεση με το όραμα και τους στόχους ως προς την κοινωνική ευθύνη, την αυτενέργεια και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

ως προς τον 3ο θεματικό κύκλο

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

ΘΕΜΑ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ.

Η επιλογή του θέματος έγινε βάσει της γνώσης ότι ο εθελοντισμός υπηρετεί το όραμα των σύγχρονων κοινωνιών όσον αφορά στα θέματα της συνεργασίας και της ανάπτυξης. Είναι ο αθέατος κρίκος σε κάθε προσπάθεια παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας (https://unric.org/el/εθελοντισμός/)

Σύνδεση με το όραμα και τους στόχους ως προς την προσωπική και κοινωνική ευθύνη για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την δράση σε οικεία ή διαφέροντα περιβάλλοντα και την προώθηση της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ως προς τον 4ο θεματικό κύκλο

 

Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

ΘΕΜΑ – STEM / STEAM.

Η επιλογή του θέματος έγινε βάσει της γνώσης ότι η STEM/STEAM προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για μια βαθιά κατανόηση του σύμπαντος και ότι των μαθητών μας η ευημερία εξαρτάται από την ποιότητα της ζωής στον  πλανήτη μέσω της καινοτομίας που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες στα πεδία των επιστημών, της μηχανικής, των εικαστικών και των μαθηματικών. (https://stem.edu.gr/)

Σύνδεση με το όραμα και τους στόχους ως προς την δημιουργία σύγχρονων, ενεργών πολιτών που χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες σε αισθητικό ή μηχανικό επίπεδο για την οικοδόμηση νέας γνώσης.

Copyright © 2010-2011 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Designed and hosted by CompuLaw computers & peripherals.